w3c

w3c

JURIDISCHE MEDEDELINGEN - ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

De klant verklaart onderstaande bepalingen gelezen te hebben alvorens de producten te bestellen.
Het plaatsen van een bestelling impliceert van de kant van de klant de volledige en volledige aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden, evenals de volledige rechtsbevoegdheid die hem in staat stelt om zich te verbinden onder deze algemene verkoopvoorwaarden. We kunnen deze algemene verkoopvoorwaarden op elk moment wijzigen onder voorbehoud van het plaatsen van deze wijzigingen op onze site.
1. PRIJS
De prijzen van onze producten zijn aangegeven in euro's, alle belastingen inbegrepen. Douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen kunnen worden betaald. Deze rechten en bedragen vallen buiten onze controle.
Actieprijzen: Promoties worden aangeboden op onze producten voor een vaste en beperkte periode. Als er meerdere promoties tegelijkertijd lopen op hetzelfde product, behoudt ARTBJU zich het recht voor om de klant te laten profiteren van de meest voordelige promotie, waarbij de promoties niet cumulatief zijn.
ARTBJU behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, maar de producten worden gefactureerd op basis van de prijzen die van kracht zijn op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Prijsinformatie kan aan verandering onderhevig zijn en wordt alleen ter informatie gegeven.

2. BESTELLEN

Alle bestellingen, ongeacht hun oorsprong, zijn betaalbaar in euro's.Bestellingen gebeuren per post, e-mail of online op de website:
- Op internet: www.artbju.com Bestellingen die op de site worden geplaatst, worden per e-mail bevestigd. Het is aan de klant om de orderbevestiging te controleren en ARTBJU onmiddellijk op de hoogte te stellen van een fout.
- Per e-mail: Stuur het bestelformulier naar het adres artbju@hotmail.com, de bestelling wordt verwerkt na ontvangst van de betaling.
Uw bestelling wordt verzonden na ontvangst van uw betaling. Levering binnen 5 dagen voor beschikbare sieraden of binnen 30 werkdagen in Europees Frankrijk. Er wordt rekening gehouden met de fabricagetijd van het sieraad.
ARTBJU behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling te annuleren of te weigeren.

3. GOEDKEURING

U verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en deze te aanvaarden alvorens uw bestelling te plaatsen. Wanneer u op onze website na het bestelproces op de knop 'Bevestigen' klikt, verklaart u deze en al deze algemene verkoopvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud te aanvaarden.

De door ARTBJU geregistreerde gegevens vormen het bewijs van alle transacties van ARTBJU en haar klanten. De gegevens die door het betalingssysteem worden geregistreerd, vormen het bewijs van financiële transacties.

4. BESCHIKBAARHEID

Onze product- en prijsaanbiedingen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. In geval van onbeschikbaarheid van het product na het plaatsen van uw bestelling, zullen wij u zo snel mogelijk per e-mail of per post informeren. U krijgt dan aangeboden: - Annuleer je bestelling en krijg je geld terug - Ofwel het opstellen van een creditnota van hetzelfde bedrag bij uw volgende aankoop - Of wachten op de beschikbaarheid van het bestelde product (in dit geval wordt u ter informatie een nieuwe levertijd meegedeeld) U kunt ons dan per e-mail antwoorden op het volgende adres: artbju@hotmail.com. Restitutie vindt plaats via Paypal of per bankoverschrijving.

5. LEVERING

De producten worden geleverd op het door de klant bij de bestelling opgegeven afleveradres. De levertijd is inclusief de Realisatie/Maaktijd en de levertijd. De levertijd is ongeveer 2 tot 5 dagen voor sieraden op voorraad en 30 dagen voor sieraden op bestelling. Als u ervoor kiest om via overschrijving te betalen, wordt de bestelling pas in behandeling genomen na ontvangst ervan. De klant is verplicht de staat van de verpakking en de conformiteit van het geleverde product te controleren. De klant moet, in geval van beschadiging of ontbrekende artikelen, de levering aan de vervoerder weigeren en ARTBJU op de hoogte brengen van de noodzakelijke bevindingen. ARTBJU kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een vertraging in de levering.

6. VERZENDKOSTEN

Verzendkosten zijn in €uro's. Ze omvatten haven- en douane- of invoerrechten.

7. BETALING

U heeft verschillende betaalmiddelen: - Met CARD, beveiligd betalingssysteem - PAYPAL - BETALING De overdracht moet worden gedaan onder de volgende referenties: Internationale identificatie (IBAN): Bankgegevens doorgegeven bij bestelling. International Bank Identifier (BIC): Bankgegevens doorgegeven bij bestelling. ARTBJU behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, maar de producten zullen worden gefactureerd op basis van de prijzen die van kracht zijn op het moment van de registratie van de bestellingen, onder voorbehoud van beschikbaarheid. De producten blijven eigendom van ARTBJU tot volledige betaling van de prijs, in het bijzonder in geval van weigering van de betaalmiddelen. - WESTERN UNION

8. RETOUREN

8.1. Recht om in te trekken Conform de wet beschikt de klant over een termijn van 20 werkdagen om op zijn kosten de producten die niet bij hem passen terug te sturen. Deze termijn loopt vanaf de dag van levering van de bestelling Het postadres in Frankrijk voor retourzendingen: Adres meegedeeld aan het einde van uw aanvraag. Alleen producten die compleet, in hun originele verpakking intact en in perfecte staat voor wederverkoop worden geretourneerd, worden teruggenomen. Elk product dat beschadigd is of waarvan de originele verpakking beschadigd is, wordt niet terugbetaald of omgeruild. Dit herroepingsrecht wordt uitgeoefend zonder boete, waarbij de klant alleen de verzend- en retourkosten draagt. De klant kan ofwel de terugbetaling van de betaalde bedragen ofwel de omruiling van het product vragen. In het geval van ruilen zijn de verzend- en retourkosten voor rekening van de klant.

8.2. Niet-naleving van het product Defecte, beschadigde of niet-conforme producten worden teruggenomen en terugbetaald of geruild of worden gecrediteerd. In dit geval zouden we het op prijs stellen als u dit gedetailleerd schriftelijk meldt en het product/de producten aan ons retourneert. ARTBJU zal het (de) product(en) omruilen of terugbetalen. Het verzoek moet binnen 20 dagen na levering worden gedaan.

9. Terugbetalingsprocedure

In het geval van een verzoek tot terugbetaling of annulering van de bestelling, zal ARTBJU er alles aan doen om de klant binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek terug te betalen. De terugbetaling zal gebeuren naar keuze van ARTBJU door overschrijving op naam van de klant die de bestelling heeft geplaatst.

10. Intellectuele eigendom

Alle teksten, commentaren, werken, illustraties en afbeeldingen op de ARTBJU-website zijn voorbehouden onder auteursrecht en intellectueel eigendom en voor de hele wereld. Als zodanig, en in overeenstemming met de bepalingen van de Wet op de Intellectuele Eigendom, is alleen gebruik voor privégebruik toegestaan. Elk ander gebruik vormt namaak en wordt gesanctioneerd onder Intellectueel Eigendom, behalve met de voorafgaande toestemming van ARTBJU.

11. Aansprakelijkheid

De aangeboden producten voldoen aan de geldende Europese wetgeving. ARTBJU kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar de producten worden geleverd. ARTBJU kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het gesloten contract in geval van niet-voorraad of onbeschikbaarheid van het product, overmacht, verstoring of gehele of gedeeltelijke staking, met name van de postdiensten en transportmiddelen en/of communicatie , overstroming , brand. ARTBJU is alleen verantwoordelijk voor de inhoud van de gepubliceerde pagina's.

12. Toepasselijk recht - Geschillen De taal van dit contract is Frans. In geval van een geschil zijn uitsluitend de Europese rechtbanken bevoegd.

13. Persoonlijke informatie ARTBJU verbindt zich ertoe de door de klant meegedeelde informatie niet aan derden bekend te maken. ARTBJU verzamelt alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor een goede verwerking van bestellingen of om de voordelen, promoties en nieuws aan te kondigen, waarvan we onze klanten willen profiteren. De van de klant gevraagde informatie is noodzakelijk voor de verwerking van zijn bestelling en is bestemd voor de diensten van ARTBJU. Overeenkomstig wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 heeft de klant recht op toegang tot informatie over hem. Op verzoek kunnen ze hem worden meegedeeld en in geval van een fout of wijziging worden rechtgezet.

14. GARANTIE De juwelen uit het atelier hebben een garantie van 1 jaar vanaf de leveringsdatum. Alleen fabricagefouten of slecht vakmanschap zijn gedekt; voorbeeld: steen slecht geplaatst of losgeraakt. Schade als gevolg van onjuiste behandeling valt niet onder onze garantie.

15. Identificatie van het bedrijf

Correspondent voor Europa: Didier GABIOT

+630662309122

http://www.artbju.com artbju@hotmail.com

OUTDOOR LEGEND SHOPPE / ARTBJU

CATARMAN 6002 LILOAN - PROVINCIE CEBU FILIPPIJNEN

Bedrijf in eigen naam Reynah VALDEZ GABIOT

 TIN N°426-814-100-000   TRN 8965107

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font:

Chat with us on WhatsApp